FIALA PROJEKTY s.r.o.
FIALA PROJEKTY s.r.o.
 

KONTAKTY
FIALA PROJEKTY s.r.o.
LEČKOVA 1521 PRAHA 4

TEL:
272 919 539
272 913 020

FAX:
272 941 374

MAREK FIALA,ING.IVAN FIALA, MAJITELÉ:
607 88 77 18

MOBIL KANCELÁŘ:
724 343 586
602 580 713

E-MAIL:
projekty@fialaprojekty.cz

Nabídka práce

Projekční a inženýrská činnost

Projekty:    

vodohospodářských staveb:
   (úpravny vody, vodojemy, čistírny odpadních vod, vodovodní řady, kanalizační řady - gravitační i tlakové, bazény)
administrativních staveb
sportovních staveb a bazénů
obytných staveb
plynofikace

Zpracováváme:    

Technickoekonomické studie s vyhodnocením investičních a provozních nákladů variantních řešení zásobování obcí vodou a typy odkanalizování, projekty pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, prováděcí projekty

Projednáváme:    

územní rozhodnutí
stavební povolení

Spolupracujeme při projednání dotací